Chișinău

„COD ROȘU” Covid în Chișinău - noi RESTRICȚII: masca obligatorie pe stradă, text integral

2720
(reînnoit 09:40 01.05.2021)
După ce CNESP a adoptat noi restricții la nivel național ca urmare a anulării stării de urgență în Republica Moldova și revenirea la starea de alertă, s-a întrunit și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, care a adoptat noi restricții

Pe 30 aprilie au fost adoptate noi restricți COVID în Chișinău de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, în contextul codului roșu de alertă și agrăvării procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE: (HOTĂRÂRE Nr. 35 din 30 aprilie 2021)

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 54 din 29 aprilie 2021.

2. În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în ultimele 14 zile, conform raportului Centrului de Sănătate Publică Chișinău se stabilește gradul de alertă „Cod Roşu” cu menținerea stării de urgență în sănătatea publică pe teritoriul municipiului.

3. Pe teritoriul municipiului Chișinău se instituie măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).

Purtarea obligatorie a măștilor

4. Se stabilesc următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivelul teritoriului municipiului Chișinău:

 • 4.1. Portul obligatoriu al măștilor de protecție în toate spațiile publice deschise și închise pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în stradă și în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Purtarea măștilor de protecție este o măsură esențială obligatorie în perioada pandemica COVID-19, un element esențial de responsabilitate comunitară;
 • 4.2. Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • 4.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 • 4.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 • 4.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respecti;
 • 4.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi;
 • 4.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19.

5. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private, ai instituţiilor sociomedicale şi ai instituţiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale de pe teritoriul municipiului Chișinău vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • 5.1. Realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv al măsurilor de control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • 5.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;
 • 5.3. Efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/beneficiarului/însoţitorulu;
 • 5.4. Organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;
 • 55. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;
 • 5.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;
 • 5.7. Asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;
 • 5.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;
 • 5.9. Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului: comorbidităţi, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
 • 5.10. Organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • 5.11.Organizarea şi efectuarea programării populaţiei pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09:00-18:00;
 • 5.12. Asigurarea acordării, de către; instituţiile medico-sanitare publice, a asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).

6. Se recomandă conducătorilor entităţilor publice:

6.1. Atragerea cu prezenţă fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, precum şi a personalului a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la serviciu.

6.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiţii de muncă la distanţă.

Restricții la unitățile comerciale

7. Administratorii unităţilor comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • 7.1. Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unităţii comerciale;
 • 7.2. Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu adulţii care îi însoţesc;
 • 7.3. Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor;
 • 7.4. Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
 • 7.5. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie;
 • 7.6. Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanţei fizice de 1 metru în apropierea caselor;
 • 7.7. Instalarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case;
 • 7.8. Vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
 • 7.9. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul şi pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. In caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • 7.10. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 7.11. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

Activitatea Piețelor

8. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID -19:

 • 8.1. Organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi intrări separate;
 • 8.2. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianţilor;
 • 8.3. Admiterea pe teritoriul pieţei exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
 • 8.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • 8.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 8.6. Instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor;
 • 8.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi);
 • 8.8. Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele;
 • 8.9. Asigurarea bunei funcţionări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare;
 • 8.10. Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare;
 • 8.11. Efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu;
 • 8.12. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Unitățile de alimentație publică

9. Administratorii unităţilor de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • 9.1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • 9.2. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie;
 • 9.3. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
 • 9.4. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentaţie publică a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 9.5. Excluderea posibilităţilor de creare a aglomeraţiilor prin asigurarea respectării distanţei fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepţia grupurilor constituite din membrii unei familii;
 • 9.6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori;
 • 9.7. Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor;
 • 9.8. Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte şi după orice contact cu produsele alimentare;
 • 9.9. Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client;
 • 9.10. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări întrun registru special, ţinut de operator în formă liberă.

Centrele Comerciale

10. Administratorii centrelor comerciale vor asigura monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

 • 10.1. Efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicicerea persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 10.2. Admiterea în Centrul comercial excluisiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
 • 10.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • 10.4. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanţei fizice de 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii;
 • 10.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial;
 • 10.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafaţa comercială;
 • 10.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial;
 • 10.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;
 • 10.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex.: WC, lift etc.);
 • 10.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din Centrul comercial;
 • 10.11. Separarea intrărilor de ieşiri prin instalarea indicatoarelor respective;
 • 10.12. Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în faţa utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menţionate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanţei fizice de 1 metru între persoane;
 • 10.13. Comercializarea produselor de igienă şi protecţie personală în cel puţin unul dintre magazine (unităţile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă şi protecţie personală;
 • 10.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC şi la fiecare nivel/etaj;
 • 10.15. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei;
 • 10.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);
 • 10.17. Asigurarea locatarilor cu informaţiile privind normele de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

11. Se stabilesc interdicțiile și restricțiile pentru anumite genuri de activitate:

 • 11.1. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (exemplu:disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);
 • 11.2. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroport în intervalul orelor 22:00-07:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității;
 • 11.3. Se interzice organizarea și desfășurarea în unitățile de alimentație publică a evenimentelor festive, nunților, cumetriilor, aniversărilor, precum și a altor evenimente;
 • 11.4. Se interzice organizarea și desfășurarea, cu prezența fizică a persoanelor, a conferințelor științifice, adunărilor și întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competițiilor sportive; 11.5. Se interzice organizarea și desfășurarea în spații închise a expozițiilor, festivalurilor, târgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale;
 • 11.6. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

Când sunt deschise piețele

12. Se stablește pe teritoriul municipiului Chișinău, regimul de activitate a piețelor agroalimentare și nealimentare în intervalul orelor 06:00-18:00, cu zilele sanitare în fiecare zi de luni (odată pe săptămână). Centrele comerciale și unitățile specializate de comerț cu amănuntul a produselor nealimentare de pe teritoriul municipiului Chișinău vor activa până la ora 18:00.

Accesul în cimitire și slujbele în biserici

13. Se interzice accesul în cimitirele din subordinea ÎM ”Combinatul Servicii Funerare” din municipiul Chișinău în perioada 2-10 mai 2021, cu excepția procesiunilor funerare.

14. Se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în afara bisericilor, la aer liber utilizând sisteme de sonorizare și transmisiunea online, după caz, cu respectarea regulilor de sănătate publică și măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID19, cu păstrarea distanței de minin 1 (unu) metru dintre persoane și portul obligatoriu a măștii de protecție (masca trebuie să acopere nasul și gura). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.

15. În ajunul sărbătorilor pascale se solicită, din partea instituțiilor competente (salvatori, pompieri), verificarea normelor antiincendiare în biserici și alte lăcașe de pentru ca slujbele să se desfășoare în siguranță.

16. Se interzice, pe teritoriul municipiului Chișinău, arderea cauciucurilor, inclusiv în noaptea Învierii, cu monitorizarea situației de către poliție și inspectorii de mediu,
cu aplicarea amenzilor conform legislației în vigoare.

Saloane de înfrumusețare

17. Administratorii unităţilor de deservire ce prestează servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare (ce se atribuie codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea şi respectarea următoarelor măsuri de control şi prevenire COVID19:

 • 17.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
 • 17.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);
 • 17.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;
 • 17.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri;
 • 17.5. Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală - halat de lucru, mască, mănuşi;
 • 17.6. Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore; 17.7. Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.);
 • 17.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienţilor;
 • 17.9. Purtarea obligatorie a măştilor de către angajaţi şi clienţi. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

Sportul

18. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport, bazinelor sportive şi a centrelor educaţionale private, în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact sau a prestării serviciilor educaţionale, vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

 • 18.1. Informarea antrenorilor, sportivilor, personalului şi a beneficiarilor de servicii educaţionale privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID-19;
 • 18.2. Aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor;
 • 18.3. Dezinfectarea vestiarelor, a echipamentelor sportive şi a materialelor didactice folosite în cadrul instruirii sau a antrenamentelor la finalizarea fiecărei activităţi educaţionale sau antrenament;
 • 18.4. Echiparea personalul angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectant;
 • 18.5. Plasarea, la intrarea în instituţia sportivă şi a centrului educaţional, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mâinile;
 • 18.6. Afişarea, la intrarea în instituţia sportivă şi a centrului educaţional, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metr;
 • 18.7. Stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele didactice şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament şi activitate educaţională;
 • 18.8. Stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor, activităţilor educaţionale. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor, activităţilor educaţionale doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament şi a spaţiilor pentru activităţi;
 • 18.9. Permiterea accesului în cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.

Activitățile culturale

19. Se permite reluarea activităților bibliotecilor conform următorului program: lunijoi 9:00-18:00, vineri-duminică 10:00-18:00, sâmbăta – zi liberă, cu respectarea
instrucțiunilor de prevenire a infecției cu noul coronavirus.

20. Se admite organizarea evenimentelor culturale, cu prezența fizică a publicului până la 20 persoane, în spațiile bibliotecilor (lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, programe de instruire pentru public etc.) cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire a infecției COVID-19.

Alte restricții

21. Se reiterează, menţinerea regimului de acces restricţionat în cadrul Centrului de găzduire şi orientare a persoanelor fără domiciliu stabil, din str. Haltei nr. 2, pe perioada stării de urgență în sănătate.

22. Centrul de găzduire şi orientare a persoanelor fără domiciliu stabil din str. Haltei nr. 2, va asigura beneficiarilor, acordarea serviciilor de găzduire şi orientare, în regim de 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, precum şi alimentarea acestora, cu implementarea măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19.

23. Se menţin, pentru perioada de urgență în sănătatea publică, măsurile de restricţionare în procesul de prestare a Serviciului de alimentare a persoanelor socialmente vulnerabile din municipiul Chişinău, prin acordarea pachetelor cu produse alimentare, în schimbul prânzurilor calde.

24. Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate va asigura măsurile organizatorice, în vederea repartizării pachetelor cu produse alimentare, acordate de prestatorii Serviciului de alimentare în schimbul prânzurilor, pentru perioada de urgență în sănătatea publică. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purta responsabilitate pentru conţinutul pachetului acordat și termenul de valabilitate a produselor incluse în pachet.

25. Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel naţional:

25.1. Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii;

25.2. Se recomandă evitarea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:

 • (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă,
 • (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
 • (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată;
 • (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate;
 • 25.3. Se recomandă evitarea aflării pe terenuri de joacă a copiilor în absenţa părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.

26. Se solicită, în continuare, suportul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Carabineri pentru controlul regulilor de sănătate publică și de prevenire a răspândirii infecției de tip nou COVID-19, în stradă și la stațiile de transport public din municipiul Chișinău.

27. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile de sănătate publică vor fi revizuite.

28. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

29. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

2720
Тема:
Coronavirus în România, Moldova și în lume (1782)
LGBT

"România arată Moldovei calea europeană" - susține LGBT de la Chișinău

178
În timp ce în România peste 20 de ambasade străine promovează LGBT, România face același lucru în Republica Moldova prin ambasada sa de la Chișinău.

BUCUREȘTI, 17 mai – Sputnik. Ambasada României la Chișinău și-a exprimat pentru prima oară susținerea pentru politicile LGBT din Republica Moldova, imitând gesturile inacceptabile ale ambasadelor străine de la București care fac o propagandă deșănțată pro-homosexuali, în dispreț față de valorile poporului român.

Acum, Bucureștiul face același lucru în Republica Moldova, Ambasada României semnând o declarație comună a 30 de diplomați acreditați în susținerea comunității LGBT din Republica Moldova, de Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei.

Declarația comună a fost anunțată în Moldova pe pagina de facebook a Ambasadei Olandei, un stat care militează de mult timp în favoarea politicilor anti-familie.

Astfel de declarații pro-LGBT au existat în anii precedenți în Republica Moldova, însă e pentru prima dată când apare și semnătura misiunii diplomatice românești de la Chișinău.

În declarația respectivă, care seamănă cu declarația dată cu aceeași ocazie și de mai mult de 20 de ambasade de la București pentru România, semnatarii își exprimă ”solidaritatea și sprijinul pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) din Republica Moldova, dintre care mulți sunt discriminați pe baza orientării lor sexuale, identității sau expresiei de gen și caracteristicilor sexuale”.

În același mesaj, ambasadele anunță că în perioada 15-20 iunie, va avea loc cel de-al 20-lea Festival LGBTI „Moldova Pride”, preponderent online, din cauza condițiilor actuale de pandemie COVID-19.

Cu referire la acest pas șocant făcut de România în Republica Moldova, teologul și politologul Bogdan Duca a oferit pe pagina sa de telegram o replică care nu mai lasă loc de comentarii: ”Bun, bun. România arată Moldovei calea europeană :))”!

178
Tagurile:
Ambasada României la Chișinău

Загрузка...
Parlamentul Republicii Moldova

Fost deputat român vrea ajungă deputat la Chișinău

136
Fostul deputat din România Cristian Rizea, condamnat la închisoare în țară, vrea să ajungă deputat în Republica Moldova acolo unde a cerut azil politic

BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik. Cristian Rizea, fostul deputat de România condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, vrea acum să devină deputat în Republica Moldova.

Rizea vrea să se înscrie în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova în calitate de candidat independent și s-a deplasat la Comisia Electorală Central pentru ca să se informeze asupra condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și să demareze procesul de înregistrare în calitate de candidat independent.

Rizea ar trebui să adune 2500 de semnături ca să se înscrie în cursa electorală din 11 iulie.

Situația lui Cristian Rizea

Situația lui Cristian Rizea este însă tulbure. El s-a refugiat în Republica Moldova ca să scape de pedeapsa cu închisoare din România, dar a ajuns la închisoare și în Moldova în vederea extrădării în România.

Rizea a fost reținut pe 3 noiembrie 2020 la Chișinău, la puțin timp după ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a retras cetățenia, Rizea urmând să fie expulzat spre România. Fostul președinte a explicat atunci că nu el l-a protejat pe Rizea care ar fi depus actele pentru a obţine cetăţenia Republicii Moldova pe 14 noiembrie 2017, pentru ca, pe 28 decembrie 2017, să obţină deja paşaportul moldovenesc.

Rizea se confruntă în Republica Moldova și cu un dosar trimis în judecată în luna martie a acestui an de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Fostul deputat român este acuzat de procurori că, în cadrul acestei proceduri, în formularul completat pentru a dobândi cetățenia, Rizea a indicat date care nu corespund adevărului, el nerecunoscând atunci că era cercetat penal de autoritățile judiciare române și că avea statut de inculpat pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, fapt care nu i-ar fi permis obținerea cetățeniei.

La începutul lunii mai, Rizea a fost eliberat însă din închisoare pentru că expirase termenul maxim de zile până la care o persoană poate fi reținută în Republica Moldova până să fie extrădată.

Până să ajungă să candideze, Rizea se confruntă așadar în Republica Moldova cu două decizii ale autorităților: dacă va fi extrădat în România și care este situația cetățeniei sale din Moldova, pentru că, dacă nu i se mai recunoaște cetățenia, Rizea nici nu poate candida.

În România îl așteaptă însă pedeapsa cu închisoare. El a  fost trimis în judecată în martie 2016 de către DNA alături de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca să intervină la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren într-o zonă rezidențială din București și la Primăria Chiajna pentru un teren aflat în litigiu.

Cristian Rizea a fost condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, iar magistrații au decis și confiscarea sumei de 300.000 de euro. El a fugit însă dinainte în Republica Moldova ca să evite executarea pedepsei, prevăzând că sentința ar putea fi una cu executare.

 

 

136
Tagurile:
Cristian Rizea

Загрузка...

Moscova promite răspundă după ce Macedonia de Nord a expulzat un diplomat rus

0
Macedonia de Nord a decis expulzarea unui diplomat rus, a confirmat marți ambasada. Moscova ia în calcul contramăsuri.

BUCUREŞTI, 18 mai – Sputnik. „Confirmăm expulzarea unui diplomat rus de către autoritățile Macedoniei de Nord. Partea rusă are în vedere contramăsuri”, a declarat misiunea diplomatică rusă.

Ambasadorul rus Serghei Bazdikin a fost convocat săptămâna trecută la Ministerul macedonean de Externe, unde a fost informat că diplomatul trebuie să părăsească țara în termen de șapte zile, potrivit site-ului de știri MKD, citat de Sputnik News

„În conformitate cu articolul 9 din Convenția de la Viena, Ministerul de Externe a luat decizia de a declara un diplomat de la ambasada rusă persona non grata în Republica Macedonia de Nord”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Cauzele din spatele acestei măsuri din partea Skopje rămân neclare.

0

Загрузка...