Chișinău

A fost publicată Hotărârea privind restricțiile în Chișinău - portul măștii, obligatoriu

7028
(reînnoit 20:34 20.03.2021)
Chișinăul revine la restricții dure ca măsuri pentru combaterea pandemiei de coronavirus, printre restricții fiind și portul măștii în spațiul public.

După ce CNESP a adoptat vineri Hotărârea privind prelungirea stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astăzi s-a desfășurat ședința Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, care a adoptat impunerea mai multor restricții.

Astfel, conform Hotărârii Nr. 34 din 20.03.2021, este obligatoriu portul măștii în municipiul Chișinău în toate spațiile publice deschise și închise. De asemenea, învățământul trece în regim online, pe o perioadă nedeterminată.

Mai jos găsiți lista integrală a restricțiilor:

HOTĂRĂRE Nr. 34 din 20 martie 2021 A COMISIEI EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

În temeiul art. 58 din- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, în contextul codului roșu de alertă și agrăvării procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 51 din 19 martie 2021.

2. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul municipiului Chișinău în perioada 19 martie-18 aprilie 2021 inclusiv.

3. Se aplică următoarele măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

 • 3.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;
 • 3.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activitățile culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment;
 • 3.3. prestarea în excusivitate doar a serviciilor esențiale (vitale);
 • 3.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (banci, oficii poștale etc.);
 • 3.5. ajustarea serviciilor de asistență medicală și prestarea doar a celor esențiale.

Cum vor funcționa grădinițele în Chișinău

4. Continuă procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău cu prezență fizică, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin HG nr.1211 din 04.11.2016 și cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

Învățământul școlar (primar, secundar, liceal) trece în online

5. Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău pentru elevii din învățământul primar (I-IV), din învățământul gimnazial (clasele V-IX) și din învățământul liceal (X-XII, XIII) inclusiv continuă la distanță.

6. Activitatea extrașcolară în instituțiile de învățământ primar ,și secundar din municipiul Chișinău continuă la distanță.

7. Procesul educațional în instituțiile de învățământ special continuă cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii de clasă cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MECC.

8. învățământul extrașcolar în centrele extrașcolare și școlile sportive din municipiul Chișinau continuă la distanță.

9. Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău continuă la distanță.

Restricții de circulație în spațiul public

10. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

10.1. se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii;

10.2. se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fară necesitate stringentă, cu excepția:

 • 10.2.1. deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfașurată la distanță;
 • 10.2.2. deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
 • 10.2.3. deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată;
 • 10.2.4. deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

10.3. se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/ tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică;

10.4. se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

11. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

 • 11.1. obligativitatea portului măștilor de protecție în toate spațiile publice deschise și închise pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în stradă și în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Purtarea măștilor de protecție este o măsură esențială obligatorie în perioada pandemica COVID-19, un element esențial de responsabilitate civică și comunitară;
 • 11.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțc între persoane, ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • 11.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 • 11.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 • 11.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
 • 11.6. respectarea de către persoanele fizice care se aflăîn localitățile și instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
 • 11.7. fiecare persoană fizică își va monitoriza personal stărea de sănătate și va contacta medicul de familie sau instituția de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

12. Se stabilesc interdicțiile și restricțiile pentru anumite genuri de activitate:

 • 12.1. se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);
 • 12.2. se interzice desfasurarea activitătilor de deservire în unitătile de alimentatie >5        î           »
 • publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate înpunctele de comercializare a produselor petroliere, aeroport în intervalul orelor 20:00-07:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, prin unitățile de alimentație publică de
  orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul imitătii;
 • 12.3. se interzice organizarea și desfașurarea în unitățile de alimentație publică a evenimentelor festive, nunților, cumetriilor, aniversărilor, precum și a altor evenimente;
 • 12.4. se interzice organizarea și desfașurarea, cu prezența fizică a persoanelor, a conferințelor științifice/adunărilor și întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competițiilor sportive;
 • 12.5. se interzice organizarea și desfașurarea în spații închise și deschise a expozițiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale;
 • 12.6. se interzice desfașurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.
 • 12.7. se stabilește, pe teritoriul municipiului Chișinău, regimul de activitate a piețelor agroalimentare și nealimentare în intervalul orelor 07:00-15:00;
 • 12.8. centrele comerciale și unitățile specializate de comerț cu amănuntul a produselor nealimentare de pe teritoriul municipiului Chișinău vor activa până la ora 18:00.

Funcționarea entităților publice și private

13. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 obligatorii pentru toate genurile de activitate:

13.1. toate persoanele juridice de drept public și de drept privat de pe teritoriul municipiului Chișinău, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor asigura, în spațiile aflate în gestiune, închise (de uz comun) și deschise (care presupun interacțiunea frecventă a persoanelor), respectarea strictă a următoarelor măsuri:

 • 13.1.1. respectarea distanței sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu exceplia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • 13.1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 • 13.1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 • 13.1.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
 • 13.1.5. respectarea de către persoanele juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
 • 13.1.6. purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice aflate în gestiune, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
 • 13.1.7. monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor și neadmiterea formării aglomerațiilor.

14. Conducătorii entităților publice și private de pe teritoriul munieipiului Chișinău inclusiv subdiviziunile Primăriei, vor asigura:

 • 14.1. regim special de lucru, prin atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu;
 • 14.2. pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.

15. Se sistează temporar, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, audiențele și primirea cetățenilor în toate subdiviziunile din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Totodată, va fi asigurată comunicarea persoanelor fizice și persoanelor juridice prin intermediul poștei electronice sau la numerele de telefon desemnate.

Slujbele religioase

16. Din 01 aprilie 2021, slujbele religoase se vor desfașura în afara bisericilor, la aer liber, utilizând sisteme de sonorizare și transmisiunea online (după caz), cu respectarea regulilor de sănătate publică și păstrarea distanței de minin 1 (unu) metru.

Alte măsuri

17. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru anumite genuri de activitate, conform Anexei la prezenta hotărâre.

18. Se stabilește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea controalelor, inclusiv inopinate, la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate prezenta hotărâre a instituit măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

19. Conducerea instituțiilor abilitate cu funcții de control în supravegherea și verificarea respectării măsurilor restrictive, a măsurilor obligatorii și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, vor organiza desfașurarea continuă a activității instituției, inclusiv în afara orelor de program, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

20. Preturile de sector vor coordona activitatea, în teritoriul administrat, a comisiilor intersectoriale multidisciplinare (reprezentanți ai preturii, poliției, sănătății publice etc.) pentru monitorizarea realizării hotărțrilor Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, a acțiunilor de sănătate publică și a prevederilor de control epidemiologic conform Instrucțiunilor cu privire la măsurile de prevenire al infectiei cu COVID-19, cu documentarea neconformitătilor si a materialului probatoriu pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale, după caz.

21. Se solicită suportul Ministerului Afacerilor Inteme și Inspectoratului General de Carabineri suportul pentru controlul regulilor de sănătate publică și de prevenire a răspândirii infecției de tip nou COVID-19, în stradă și la stațiile de transport public din municipiul Chișinău.

23. Se solicită asistența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Agenției Naționale de Sănătate Publică în prioritizarea imediată, în cadrul etapei II de vaccinare, a imunizării antiCOVID-19 a cadrelor didactice din municipiul Chișinău.

24. Se solicită Direcției generale asistență socială și sănătate fortificarea Asistenței Medicale Primare, prin implicarea proactivă, pentru monitorizarea eficientă la distanță de către medicii de familie a pacienților cu formă ușoară și medie COVID- 19 aflați la tratament la domiciliu.

25. Registrul municipal Chișinău ”COVID-19” (în baza sistemului JIRA) va fi utilizat, cu titlu obligatoriu, de către medicii de familie pentru eficientizarea procesului de urmărire a stării de sănătate a pacienților cu COVID-10 aflați la tratament la domiciliu, cu raportarea săptămânală de către managerii Asociațiilor Medicale Teritoriale asupra centralizării datelor despre evidența stării de sănătate a pacienților.

26. CESP Chișinău sunt executorii pentru persoanele fizice și juridice de pe teritoriul municipiului Chișinău, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

27. Se solicită comunității academice și experților în domeniu să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul pandemiei, prin explicarea argumentată a cauzelor răspândirii intense a noului tip de coronavirus SARS CoV-2 și a efectelor negative pe care le produce, la subiectul vaccinării și altor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19.

28. Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura informarea populației asupra prezentei Hotărâri, precum și restricțiilor impuse întru respectarea obligatorie a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-

29. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile de sănătate publică vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile.

30.  Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

Anexa la Hotărârea nr. 34 din 20 martie 2021 a CESP Chișinău (conform Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021a CNESP)

Măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru anumite genuri de activitate:

1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, instituțiilor socio- medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, cu răspunderea personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infectiei COVID-19: »

 • 1.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • 1.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției / prestatorului;
 • 1.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/beneficiarului / însoțitorului;
 • 1.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei dc lucru;
 • 1.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
 • 1.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
 • 1.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
 • 1.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;
 • 1.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției / prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârstă, copii minori, persoane laîngrijire etc.);
 • 1.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • 1.11. organizarea și efectuarea programării populației pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09.00-18.00;
 • 1.12. instituțiile medico-sanitare publice municipale vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate / neasigurate).

2. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic municipal vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

 • 2.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți
 • (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
 • 2.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf și de weekend;
 • 2.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
 • 2.4. monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor;
 • 2.7. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
 • 2.8. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din mijloacele de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus.

3. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

 • 3.1. asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unitătii comerciale;
 • 3.2. admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spațiul coraercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc;
 • 3.3. instalarea, la intrarea în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienților;
 • 3.4. admiterea în spațiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.
 • 3.5. asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție;
 • 3.6. deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 metru în apropierea caselor;
 • 3.7. instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case;
 • 3.8. vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanței fizice de cel puțin 1 metru, cu excepția membrilor unei sau a grupurilor de maxim 3 persoane;
 • 3.9. monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. In caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admitc la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
 • 3.10. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și inforinarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 3.11. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

4. Administratorii piețelor și operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

 • 4.1. organizarea și monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieșiri și intrări separate;
 • 4.2. atenționarea vizitatorilor / cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv, la solicitarea vânzătorilor/comercianților;
 • 4.3. admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor / cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
 • 4.4. monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. In caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
 • 4.5. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piață a fiecărui vizitator / cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieței a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 4.6. instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.
 • 4.7. asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși);
 • 4.8. organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2 metri între ele;
 • 4.9. asigurarea bunei funcționalități al unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții / substanțe dezinfectante, conectarea la rețeaua de apeduct, sistem de canalizare;
 • 4.10. organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare;
 • 4.11. la finele fiecărei zile se va efectua dezinfecția utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare șicomercializarea produselor/mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu;
 • 4.12. informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19.

5. Administratorii unităților de alimentație publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

 • 5.1. monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. In caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
 • 5.2. asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție;
 • 5.3. instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
 • 5.4. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentație publică a fiecărui vizitator / cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 5.5. excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii;
 • 5.6. asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori;
 • 5.7. aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor;
 • 5.8. asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte și după orice contact cu produsele alimentare;
 • 5.9. igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client;
 • 5.10. igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într- un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

6. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

 • 6.1. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • 6.2. admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor / cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
 • 6.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. In caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
 • 6.4. atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii;
 • 6.5. monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator / cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial;
 • 6.6. admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori / curapărători, reieșind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafața coraercială;
 • 6.7. plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial;
 • 6.8. monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;
 • 6.9. limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz coraun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, lift, etc.);
 • 6.10. deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare / ieșire în/din Centrul comercial;
 • 6.11. separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective;
 • 6.12. instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de prcparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 mctru între persoane;
 • 6.13. comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. In lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală;
 • 6.14. asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul coraercial, la intrare în iifturi, în WC și la fiecare nivel/etaj;
 • 6.15. informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și de prevenire a infecției;
 • 6.16. asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intcnsă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);
 • 6.17. asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control al infecției COVID-19.

7. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (atribuite codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

 • 7.1. organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
 • 7.2. triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
 • 7.3. instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;
 • 7.4. amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
 • 7.5. asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală - halat de lucru, mască, mănuși;
 • 7.6. aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
 • 7.7. prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.);
 • 7.8. termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;
 • 7.9. purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopcrc atât gura, cât și nasul.

8. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact vor asigura implcmentarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infectiei COVID-19:

 • 8.1. informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19;
 • 8.2. aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaților, vestiarelor;
 • 8.3. dezinfectarea vestiarelor și a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament;
 • 8.4. echiparea personalul angajat cu mănuși, măști, dezinfectant;
 • 8.5. plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind'obligate să își dezinfecteze mîinile;
 • 8.6. afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla co’ncomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanței fîzice de cel puțin 1 metru;
 • 8.7. stabilirea protocoalelor clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate fiind curățate și dezinfectate după fiecare antrenament;
 • 8.8. stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament;
 • 8.9. permiterea accesuluiîn cadrul entității în funcție de capacitatea centrului / terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încît, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.

499567541-Hotararea-nr-34-din-20-03-2021 by DO on Scribd

7028
Tagurile:
măști medicinale, Chișinău, COVID-19, coronavirus
Тема:
Coronavirus în România, Moldova și în lume (1773)
Cristian Rizea

Procurorii îl vor audia pe Rizea în cazurile deceselor lui Butmalai, Luncașu și Salemi

140
Procuratura Generală a dispus citarea lui Rizea pentru audieri în cazul deceselor lui Butmalai, Luncașu și Salemi, anunță instituția într-un comunicat de presă.

CHIȘINĂU, 6 mai – Sputnik. Procuratura Generală a luat act de declarațiile făcute în cadrul unei emisiuni televizate de către fostul deputat român Cristian Rizea, potrivit căruia, fostul deputat Ion Butmalai, dar și oamenii de afaceri Iurie Luncașu și Saro Salemi ar fi fost asasinați.

Având în vedere faptul că dosarele penale în cazul decesului lui Ion Butmalai și Iurie Luncașu au fost clasate din lipsa faptului vreunei infracțiuni, iar urmărirea penală în cazul Salemi a fost suspendată în temeiul art.2871 CPP, nefiind identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire, Procuratura Generală a dispus subdiviziunilor care gestionează aceste lucrări să organizeze reluarea urmăririi penale.

Prin urmare, pentru valorificarea celor declarate de Rizea, procurorii responsabili urmează să-l citeze și să-l audieze în calitate de martor pentru a putea ulterior verifica informațiile prezentate prin acțiuni procesual-penale, menite să confirme sau să infirme faptul asasinatelor.

Procuratura Generală anunță că va informa suplimentar despre măsurile întreprinse în consecință.

140
Tagurile:
Cristian Rizea

Загрузка...
Путин: выступление на дискуссионном клубе Валдай.

Știrea zilei: Un ministru român i-a scris lui Putin! Nu vrem fim dușmani!

2015
(reînnoit 13:56 05.05.2021)
O ”scrisoare deschisă” trimisă de un celebru om politic român președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și ministrului de Externe, Serghei Lavrov, face furori – este o premieră în România.

BUCUREȘTI, 5 mai – Sputnik. Recent, Rusia a anunțat că va publica o listă cu ”state neprietene”. Deși nu se cunosc încă detalii cu privire la această listă, este de presupus că România va apărea printre statele nominalizate, probabil în companie ”selectă” – cum ar fi SUA sau Marea Britanie.

Dar, spre deosebire de SUA, cu care există o rivalitate pe diferite planuri, sau de Marea Britanie, definită în trecut ca o ”campioană a rusofobiei”, România are o situație cu totul diferită. Nu este nici vreo forță militară sau economică – și nici nu e în situația de a da cu flit celei mai mari resurse energetice, de materii prime, dar și un potențial partener economic ori în zona de sănătate, un furnizor de turiști etc.

Cu toate astea, este greu de presupus că România NU va fi pe lista ”statelor neprietene”, nu numai datorită mojiciilor lui Băsescu și a altor politicieni români, nici datorită insistenței cu care Aurescu s-a implicat în cazul controversatului Navalnîi – ci din cauza introducerii Rusiei ca ”amenințare” în Strategia națională de Apărare a României. În document, Rusia apare ca personajul negativ la multe capitole!

Deci, ce pretenții să mai avem de la Rusia? Poate să ne ierte pentru că am semnat acordul militar cu Kievul, angajându-ne să furnizăm armament contra… Rusiei și a rușilor din Donbass?! Întrebare logică: oare cum ar reacționa americanii dacă ar fi în locul Rusiei? Răspuns: ne-ar introduce pe vreo ”Axă a răului”.

Ei bine, în acest context, fostul ministru român de Externe, Adrian Severin, a publicat în această dimineață o ”SCRISOARE DESCHISĂ” adresată președintelui rus Vladimir Putin și ministrului de Externe Serghei Lavrov.

Severin precizează că a scris aceste rânduri chiar în Duminica Sfintelor Paști, dar și că se adresează liderilor ruși ”în calitate de cetățean român, dar și de fost ministru de Externe al României, care a avut în trecut ocazia de a vă întâlni și de a conferi cu dvs, inclusiv ca reprezentant al unor organizații internaționale (Adunarea Parlamentară a OSCE, Consiliul Europei, Parlamentul European)”.

”O fac într-un context mondial complicat, dar mai ales pe fondul încordării relațiilor dintre România și Rusia, ajunse, mă grăbesc să spun, în mod artificial, la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie”, scrie Severin.

Chiar de la început, Severin precizează că demersul său are scopul de a-i convinge pe liderii ruși că ”România nu are de ce fi inclusă pe acea listă și că desemnarea ei ca stat ostil Rusiei ar fi contraproductivă pentru toată lumea”.

Primul argument al lui Severin este că ”nu trebuie confundată națiunea română cu conducerea ei vremelnică despre care tot mai mulți cetățeni ai țării mele consideră că acționează sub impulsul unor ordine externe fără nici cea mai mică legătură cu interesul nostru național”.

”Asemenea ordine, obedient executate, sunt uneori venite de la grupări oculte supra-naționale interesate să impună o ordine globală oligarhică, alteori de la rivalii sistemici ai Rusiei, dar și de la unele puteri „prietene” Rusiei, doritoare a se pune într-o poziție mai bună pentru a negocia bazele acestei „prietenii”, asmuțind România împotriva Rusiei”, scrie Severin.

În al doilea rând, Severin este convins că România și Rusia ”au mai multe interese strategice comune decât se crede”.

De aceea ”este o mare pierdere că România acceptă să fie deocamdată ventrilocul politicilor rusofobe ale unor puteri terțe”.

”Păcat este, însă, și faptul că Rusia nu are o politică specific românească, și se raportează la români doar ca membru component al alianțelor dominate de actorii euro-atlantici”, spune Severin, subliniind că ”Nu ne negăm calitatea de membri NATO sau UE, dar înainte de a fi membri NATO sau UE, suntem români și am dori să fim tratați și înțeleși ca atare”.

Sincer, e greu de înțeles cum se manifestă asta la nivelul suprastructurii României  - și aici nu mă refer doar la partidele Puterii, ci și la Opoziție – ale cărui referiri la Rusia nu sunt cu nimic mai prietenoase!

Iar Severin continuă cu o altă afirmație greu de demonstrat: ”Ca și Rusia, România este interesată de o ordine mondială multipolară sau, și mai bine, policentrică”. Repet, Severin cred că uită că partidele parlamentare s-au poziționat în siajul SUA, fără discuție! Deci, de unde ”interesul” românesc pentru o lume ”multipolară”?!

Mai departe, Severin continuă cu tot felul de aprecieri asupra intereselor comune ale Rusiei și României, omițând faptul că România se manifestă oriunde și oricând ca ”membru NATO” – și asta în primul rând!

Severin apreciază și o similitudine pe planul apărării identității și tradițiilor: ”Ca și Rusia, executorul testamentar al celei de a treia Rome, și România, urmașa Bizanțului, este obligată să își apere tradițiile, credința, valorile morale, organizarea familială și ordinea creștin-ortodoxă în fața agresiunii fundamentalismului cultural globalist”.  

Ori, după cum s-a văzut, România adoptă pas cu pas ideile progresiste – iar europarlamentarii români votează, majoritate, deciziile curentului în cauză, anti-tradiție! Nici nu mai amintesc rușinosul rezultat al referendumului pentru familie!

Revenind la planul puterii, Severin afirmă că ”România nu se teme de o Rusie puternică” – și spune, logic, că ”O Rusie suficient de puternică este calmă și capabilă să își rezolve problemele interne pe plan local, fără tentația de a le exporta”. Dar, desigur, e logica unui om care gândește și cunoaște istoria – nu a românului manipulat total de presa mainstream – care, așa cum redau sondajele, vede cu totul altfel Rusia!

Subliniez, viziunea lui Severin este demnă de toată lauda și o susțin, dar ea, din păcate, nu este reprezentativă pentru ”România” – fapt dovedit prin alegerile și sondajele din ultimii ani!

Severin consideră foarte corect că ”o Rusie în nesiguranță este o amenințare mai mare pentru siguranța României, decât una în deplină siguranță”.

De cealaltă parte, Severin crede că ”și pentru Rusia securitatea României ar trebui să fie percepută ca un atu al propriei sale securități”.

”În gesturile necugetate și declarațiile provocatoare ale guvernului român de azi trebuie văzute și efectele nocive ale unui sentiment de insecuritate, inclusiv subsecvent unei suveranități precare”, scrie Severin.  

Severin face o altă afirmație bizară: ”Între un Occident care nu a oferit României altceva decât îndoielnicul privilegiu de a-i fi piață de desfacere și port-avion terestru, reproșându-i, în același timp, că are o cultură incompatibilă cu civilizația sa, și o Rusie care așteaptă gesturi de prietenie fără a oferi și un motiv palpabil spre încurajarea acestora, românii îl vor prefera pe cel dintâi pentru un singur motiv: este mai departe și are interese mai mari în alte locuri”.

Și încă o ciudățenie: ”România nu are nici un interes să genereze sau să sporească insecuritatea Rusiei. Din acest punct de vedere prezența României în NATO, ca și cea a Ungariei și a altor state central-europene, ar trebui să fie privită ca un avantaj pentru Rusia”.

De fapt, Severin se referă (și o va face și mai departe) la faptul că deciziile în NATO se iau în unanimitate – și, implicit, România s-ar putea opune la un moment dat! Glumă… sau ce?! România să se opună voinței SUA?!

”România nu a vrut și nu s-a străduit să fie membru al NATO pentru a se război cu Rusia și nici măcar pentru că s-a simțit amenințată de Rusia”, scrie corect Severin, subliniind că ”Aderarea la NATO a avut ca rațiuni dorința de a evita izolarea internațională (…) România a urmărit să se regăsească în aceeași alianță cu vecinii săi occidentali și sudici, cu care nu își poate permite să aibă soluții diferite pentru consolidarea siguranței sale strategice”.

Severin consideră că liderii ruși vor accepta/crede că, în NATO, ”raportul de loialitate este, însă, unul bilateral. România nu este supusa alianței din care face parte, ci membru cu drepturi depline și egale. Deciziile alianței, care nu este o entitate supranațională, ci una interguvernamentală, nu se pot lua fără acordul său”.

Mai mult, ”dacă ceilalți membri nu vor fi la rândul lor loiali României și nu vor ține seama de interesele ei legitime, fiți siguri că România va ști să și le apere”, scrie Severin.

Repet întrebarea – glumă… sau ce? Și chiar îi crede pe liderii ruși capabili să înghită așa ceva?!...

Pe baza acestui ”argument”, Severin spune că ”unul dintre aceste interese vitale este evitarea unei relații conflictuale cu Rusia, în condițiile în care fiecare recunoaște dreptul celuilalt de a se organiza și administra pe plan intern potrivit propriei concepții și propriilor tradiții”.

Faptul că România a făcut exact pe dos, adică a tensionat relația cu Rusia, este pus de Severin pe seama faptului că ”Politica mimetică și conformistă a actualului guvern este efemeră și, împotriva sentimentului popular, nu poate trece dincolo de retorică și gesturi simbolice”.

”Nu vă puteți lăsa înșelați în această privință și nici nu este nevoie să lăsați impresia că v-ați lăsat înșelați”, le transmite abil Severin liderilor ruși.

Următoarea afirmație este însă de-a dreptul șocantă:

”Cred a ști, și este firesc faptul, că Rusia caută cu SUA sau protagoniștii UE. Sunt convins că puteți găsi mai repede asemenea înțelegeri cu România și că, dacă le veți găsi, aceasta vă va facilita și înțelegerile cu SUA și UE. De nu se va întâmpla așa, înseamnă că dorința dumneavoastră nu a fost destul de puternică”.

Nici nu comentez ultima propoziție, un fel de reiterare a motivației MAE actual privind relația proastă cu Rusia. Dar ideea că România ar putea face ”o înțelegere strategică”… cu Rusia este chiar tare de tot! Sigur că ar fi o soluție excelentă – dar aș fi curios care partid crede Severin că ar face așa ceva? Pe de altă parte, cred că Severin confundă România lui Ceaușescu cu cea a lui Iohannis, atunci când spune că o înțelegere cu țara noastră ar ”facilita înțelegerile cu SUA și UE”.

Severin face și o trecere în revistă – cu destule omisiuni – a istoriei comune româno-ruse, considerând că ”relațiile româno-ruse sunt marcate de poveri ale trecutului”. 

”Desigur, fiecare are argumentele sale și unghiul său de vedere. Fiecare este convins că în discuție a fost apărarea intereselor sale legitime. Fiecare crede că a fost mai corect decât celălalt”, scrie Severin, subliniind că ”La nivelul liderilor bine informați ne putem înțelege. Nu putem ignora, însă, sentimentul popular”.

Din această perspectivă, temerea sa în legătură cu trecerea României pe lista țărilor neprietene ale Rusiei este una firească și se referă la faptul că ”astfel vom diminua încrederea populară, și așa în deficit, și totodată vom submina eforturile pentru recâștigarea ei”.

Ceea ce este corect și, în opinia mea, principalul și poate singurul argument valabil 100% din scrisoare.

”Pe fondul acestei neîncrederi, vom intra în mod artificial în logica adversității (…) am fi atunci conduși nu de realități și de intențiile noastre, ci de prejudecăți și de faptele noastre”.

În final, Severin scrie că ”Românii nu sunt neprietenii Rusiei. După cum cred că Rusia nu este neprietenul ereditar al României. Fiecare își apără interesele cum știe mai bine și ceea ce trebuie făcut este să ne oferim reciproc motive pentru ca definirea acestora să nu fie conflictuală”.

”Românii și România sunt prietenii Rusiei, dar, pe drept sau pe nedrept, sunt prieteni dezamăgiți și suspicioși. Declarându-i neprieteni nu veți face decât să îi transformați în neprieteni absoluți, cronicizându-le dezamăgirea și confirmându-le suspiciunea”, scrie Severin.

În finalul scrisorii deschise – pe care o puteți citi integral mai jos, Adrian Severin scrie: ”Nu ne declarați neprieteni, ci sprijiniți cu toate forțele securitatea, stabilitatea și suveranitatea noastră și veți afla că nimeni nu este condamnat a ne fi prieten etern sau neprieten etern„.

„Eterne ne sunt doar aspirațiile de demnitate, libertate și prosperitate națională, care nu sunt în mod sistemic incompatibile cu cele ale Rusiei. Tot istoria ne-a dovedit-o, în mai multe ocazii, că nu sunt”, închei fostul ministru român de Externe.

Așa cum comentam, este un gest curajos – chiar și prin faptul că, orice ar fi scris într-un asemenea document, Severin deranja una sau mai multe părți – și ar fi fost supus criticilor tuturora, în final. Ceea ce probabil că se va întâmpla. Pentru că, să nu uită, bunele intenții nu pavează drumul spre rai…

2015
Tagurile:
Ministru, Putin
Tematic
Video: Lukașenko a aterizat la Moscova pentru a discuta cu Putin
Putin e dispus să se întâlnească cu Zelenski la Moscova
Iată când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Biden

Загрузка...
Partidul Social Democrat

Un vechi membru salvează onoarea PSD! Un NU hotărât servilismului față de străini!

0
(reînnoit 22:04 06.05.2021)
Unul dintre membrii fondatori ai PSD reacționează la aberația scrisă de Grindeanu împotriva Chinei și dă o lecție de cum judecă vechii pesediști relația cu cei care au fost mereu prietenii României! Vechea gardă spune NU derapajului progresist și servilismului extern!

BUCUREȘTI, 6 mai – Sputnik. Este printre cei care au fost alături de Ion Iliescu la fondarea FSN și FDSN.

Nu a cerut niciodată funcții, ci a rămas doar un luptător consecvent al stângii naționale. La fel cum, ca participant la Revoluție, nu a cerut certificat.

Aceste e omul pe care l-am cunoscut ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai legendarului Dan Iosif, prietenul nostru comun.

Acesta e George Popescu, mereu omul PSD de la Sectorul 2, cel care azi, printr-un comentariu, a salvat onoarea PSD, dând o lecție celor care au permis și preluat aberația lui Sorin Grindeanu – atacul la China și slugărnicia față de SUA.

Cu cuvintele responsabile și conștiința unui patriot de stânga, membrul PSD George Popescu scrie acest comentariu – lecție pentru Sorin Grindeanu și ”noul” PSD, care deraiază de pe linia normalității, ajungând în zona progresistă și servilă Statelor Unite.

Reamintim că Sorin Grindeanu a transmis un mesaj în care impune Guvernului să urgenteze o lege care ar elimina o mare companie chineză din România, argumentând cu… pretențiile și interesele SUA și cu faptul că ”toate statele europene importante au luat deja decizii similare ce elimină companiile chineze din licitațiile 5G”.  

”Sunt adept al valorilor democratice, de unde decurg și idei ca piață liberă, liberă concurență, prosperitate, dar înainte de toate sunt român și sunt solidar cu semenii mei la bine și la rău”, scrie George Popescu.

În această calitate, vechiul social democrat  pune șapte întrebări și remarci adresate ”cu tot respectul cuvenit domnului prim vicepreședinte, fost președinte ANCOM”.

Iată întrebările adresate lui Sorin Grindeanu -  care dovedesc că în vechii membri ai partidului există conștiință și demnitate:

1. De ce și de unde reiese că această lege este (sau trebuie să fie) o lege anti Huawei ?

2. Care sunt statele europene care au adoptat legislație "anti Huawei" ? Bundestag-ul a adoptat chiar acum două săptămâni o lege extrem de complexă, cu prevederi exigente, dar care nu exclude nici un producător de echipamente.

3. Invocați un memorandum semnat cu președintele Trump, atunci în funcție, dar președintele actual al SUA a nuanțat mult abordarea referitoare la China, chiar dacă NATO a enunțat ca "risc de securitate" ascensiunea Chinei.

4. Există, sau a existat, în PSD, în Consiliul Național sau în organizații o dezbatere amplă, calificată și aplicată privind opțiunile României, ale poporului român și ale PSD privind politica externă sau trebuie să acceptăm rolul de supuși care nu au dreptul la cuvânt ?

5. România, în trecut, s-a afirmat prin opinii proprii, cu efecte importante, atât în cadrul Pactului de la Varșovia cât și în CAER. La fel au făcut Franța și Grecia în NATO. Azi mai gândim, mai avem opinii proprii sau suntem vasali ideologici, fără interese, nesemnificativi ?

6.Această declarație, exprimată regretabil, împotriva unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU nu va avea oare consecințe în plan diplomatic și în planul relațiilor bilaterale ?

7.Știți care au fost consecințele pentru Australia care a acționat, la îndemnul ex-președintelui Trump, oarecum similar ? Știți ce s-a întâmplat cu fermierii americani cultivatori de soia, în plină pandemie, ca urmare a țâfnelor domnului miliardar Trump ? Estimați consecințele pentru economia românească, pentru prețurile plătite de români pentru servicii de comunicații, acum când toată lumea este, și va rămâne, on-line ?

O reacție care, așa cum scriam, face cinste adevăraților social democrați – și proba că vechea gardă spune NU derapajului progresist și servilismului extern.

Mai adaug doar această imagine, în care George Popescu este alături de cei care au condus sau au reprezentat o parte din gloria marii sale iubiri – Rapid București: Mircea Lucescu și Dinu Gheorghe ”Vamă”.

0
Tematic
Dan Chitic îl anulează pe Ciolacu - și pretențiile liderului PSD
Se confirmă - Mircea Geoană ar fi marea soluție a PSD! Cu o condiție… care ține de Rusia!
Caz scandalos de vânzare de resurse – PSD cere PUȘCĂRIE!
PSD șochează din nou – demers radical anti-China!

Загрузка...