Magazine închise în Chișinău

Ce este permis și ce rămâne interzis în Moldova: Lista integrală a măsurilor anunțate

1052
Premierul Ion Chicu a anunțat aseară despre anularea unor restricții impuse în contextul decretării stări de urgență în Republica Moldova. Iată care sunt acestea.

CHIȘINĂU, 19 mart - Sputnik. După ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică desfășurată aseară, premierul Ion Chicu a anunțat că vor fi permise mai multe lucruri interzise anterior în contextul declarării stării de urgență. 

Copil în mască medicinală
© Sputnik / Мигель Кандела

Astfel, începând de luni, 23 martie, va fi reluată activitatea de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare prin unitățile comerciale specializate. Este vorba de magazinele care prestează doar acest gen de comerț, doar cu articole igienico-sanitare.

Tot de luni se va relua activitatea de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole ce comercializează semințe, produse de uz fito-sanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli.

În plus, se va relua activitatea de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și a altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport.

Șeful Guvernului a precizat că aceste servicii sunt necesare pentru buna desfășurare a procesului agricol, dar vor fi prestate cu maximă securizare în unități separate.

De asemenea, premierul a anunțat că vacanța școlară va fi prelungită până pe 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen. Ion Chicu a precizat însă că procesul educațional se va desfășura cu utilizarea tehnologiilor informații, iar Ministerul Educației elaborează și pune în aplicare în prezent aceste posibilități.

Mai mult, se oferă dreptul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să asigure finanțarea imediată pentru procurarea în regim de urgență a unui număr suplimentar de mănuși și măști medicinale.

Premierul susține că se întreprind măsurile necesare pentru ca cetățenii din partea stângă a Nistrului să primească asistența și suportul necesar. 

Ion Chicu afirmă că vor fi reluate și unele activități ce țin de domeniul dreptului, avocaturii, iar Agenția Servicii Publice va presta un număr foarte limitat de servicii. Este vorba de servicii pentru agenții economici, documente cadastrale, certificate de deces - toate acesta vor fi prestate prin programare prealabilă.

În perioada respectivă însă se sistează toate examenele pentru permis auto și alte servicii prestate de ASP.

Rămâne interzis și comerțul în alte unități decât cele menționate de Ion Chicu, precum și desfășurarea activității localurilor. 

Mai jos găsiți LISTA INTEGRALĂ a măsurilor anunțate:

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 1 din 18 martie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, cu revizuirea ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică. Organizarea procesului educațional în instituțiile de învământ de toate nivelurile la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta instituțiilot de învățământ. În perioada următoare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va prezenta Metodologia privind asigurarea continuității procesului educațional la distanță în perioada de carantină în scopul coordonării ramurale a acestui proces.

2. Reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00:
- a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

3. I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va acorda doar servicii de necesitate stringentă: eliberarea actului de identitate provizoriu; înregistrarea decesului; serviciile cadastrale, înregistrarea și licențierea unităților de drept.

4. Î.S. „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, va acorda doar servicii de necesitate stringentă.

5. Agenții economici, care desfășoară activitate economică, pe perioada instituirii stării de urgență, sunt obligați să asigure accesul colaboratorilor Biroului Național de Statistică, responsabili de înregistrarea prețurilor de consum la mărfuri si servicii, pentru exercitarea atribuțiilor sale, asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19.

6. Autorizarea tranzitării teritoriului Republicii Moldova, direct, fără oprire, prin punctele de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Galați și Giurgiulești – Reni a cetățenilor străini care se întorc în țara de origine sau de reședință, a membrilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, acreditate în țara de destinație, precum și membrilor de familie ai acestora. Tranzitarea va fi autorizată de angajații Poliției de Frontieră doar după obținerea confirmării din partea autorității locale de frontieră a statului vecin privind acceptarea persoanelor nominalizate pe teritoriul statului său. Poliția de Frontieră va asigura însoțirea mijloacelor de transport ale persoanelor în tranzit de la punctul de intrare până la punctul de ieșire.

7. Autorizarea accesului temporar, în data de 19.03.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei destinate evacuării voluntarilor Corpului Păcii.

8. Se stabilesc măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform anexei.

9. Compania Națională de Asigurări în Medicină, va asigura finanțarea imediată cu mijloace financiare în sumă de 2.000.000 (două milioane) lei, din sursele fondului de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru achiziționarea în regim de urgență a următoarelor bunuri:
1) mănuși medicale – în cantitate de 640 (șase sute patruzeci) mii bucăți;
2) măști medicale – în cantitate de 250 (două sute cincizeci) mii bucăți.

10. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura organizarea și efectuarea procedurilor de achiziții publice prin negocieri directe fără publicare a anunțului de participare, de mănuși medicale în cantitate de 640 (șase sute patruzeci) mii bucăți, și măști medicale în cantitate de 250 (două sute cincizeci) mii bucăți, din sursele Fondului de profilaxie, în scopul combaterii infecției COVID–19.

11. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoanele fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea tuturor prevederilor Hotărârilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020.

12. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Termene de procedură

1. Pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

Executarea silită
2. Procedurile de executare silită privind:
a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;
b) urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare
se suspendă de drept.

Calcularea dobînzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.
3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

4. Cauze civile, cu excepția, celor ce se examinează conform legii în lipsa părților, care au fost amînate pentru pronunțare, ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, se suspendă de drept.

5. În procesele prevăzute la art. (4), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

6. Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la art. (4), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

7. Amînarea judecării cauzelor prevăzute la art. (4) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de pledoariei scrise.

8. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei hotărîri, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

9. După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate de drept conform prezentei hotărîri, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Cauzele penale
10. (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.
(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;
(5) Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului hotărîri, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului hotărîri.
(6) Audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgență, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate .
(7) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărîri, prescripția răspunderii penale se suspendă.

Executarea pedepselor
11. În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma activități educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale, se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență.

12. În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate și celor față de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata și numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deținutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferință prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară.
(3) Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor implica organele de apărare națională, securitate și ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termeni optimi pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale MAI, Ministerul Apărării și MJ.
(4) În perioada carantinei prevăzută la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele IGP sau CNA.

13. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

14. (1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.
(3) Organele de poliție, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin.(1).

15. prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția cazurilor de urgență majoră se suspendă pînă la data de 27 martie 2020.

16. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se triplează.

17. Pe perioada stării de urgență ministrul justiției poate modifica procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici și ai instituţiilor publice din subordinea Ministerului Justiției.

1052
Tagurile:
Moldova, coronavirus
Тема:
Coronavirus în România, Moldova și în lume (900)

Important: Ce categorii de cetățeni au acces în Franța până în data de 10 iulie

129
(reînnoit 18:40 31.05.2020)
Autoritățile franceze au extins numărul categoriile de cetățeni care pot intra în Franța până la sfârșitul stării de urgență sanitară, care expiră în data de 10 iulie 2020.

CHIȘINĂU, 31 mai, Sergiu Praporșcic - Sputnik. Ambasada Republicii Moldova la Paris informează care sunt noile ale autorităților franceze cu privire la accesul cetățenilor străini pe teritoriul Franței până la sfârșitul stării de urgență sanitară, care expiră în data de 10 iulie 2020.

Potrivit comunicatului de presă al Ambasadei, autoritățile franceze au extins numărul categoriilor de cetățeni care pot intra în Franța în această perioadă.

Astfel, următoarele categorii vor avea acces pe teritoriul Franței:

 • cetățeni străini care au reședința permanentă în Franța, viză de lungă ședere sau permis de ședere;
 • cetățenii străini care tranzitează Franța spre țara de origine/reședință;
 • lucrătorii transfrontalieri care locuiesc în statele vecine (Germania, Italia, Spania, Elveția, Belgia, etc) și lucrează în Franța;
 • transportatori de marfă și personalul aeronavelor care efectuează curse aeriene;
 • persoane care activează în domeniul sănătății și sosesc în cadrul luptei împotriva pandemiei de Covid-19.
 • cetățenii străini care fac dovada unui motiv familial imperios: în cazul cuplurilor separate, pentru continuarea școlarizării, îngrijirea copiilor, vizitarea părinților aflați în îngrijire.

De asemenea, lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii detașați pot intra în Franța în următoarele condiții:

 

 • să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau din Andorra, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elveția, ori cetățeni din țări terțe cu reședința principală în unul dintre aceste state.
  O femeie se plimbă pe plaja Bai Chay din Ha Long, Vietnam. 16 mai 2020
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana
 • lucrătorii agricoli sezonieri trebuie să prezinte un contract de muncă încheiat cu o întreprindere sau o fermă agricolă cu sediul în Franța sau o declarație prealabilă angajării, o confirmare de primire care conține numărul de ordine al Titlului Ocupare Simplificat Agricol (TESA simplificat) ori al Titlului Ocupare Serviciu Agricol (TESA+). De asemenea, trebuie să prezinte formularele Attestation employeur de saisonnier agricole (completat de angajator) și documentul justificativ internațional (care include declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19. Justificativul de deplasare internațională este disponibil pe pagina web: https://bit.ly/3d43vzP
 • pentru lucrătorii detașați - înainte de sosirea în Franța, angajatorul trebuie să transmită la adresa 📧detaches@interieur.gouv.fr confirmarea primirii declarației prealabile a detașării și toate documentele care atestă caracterul urgent al misiunii.
 • la intrarea în Franța, lucrătorii detașați trebuie să prezinte documentul justificativ internațional (care include declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19), disponibil în franceză/engleză pe pagina web: https://bit.ly/3d43vzP.

Informații detaliate privind măsurile care urmează să fie asigurate de angajator (transport, cazare, organizarea muncii, furnizarea de echipamente de protecție) pentru protejarea lucrătorilor sezonieri sunt disponibile pe pagina Ministerului francez al Muncii: https://bit.ly/2B8uo7G.

Prin urmare, recomandăm lucrătorilor/angajatorilor să se informeze din timp, înaintea deplasării, cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca accesul în Franța să fie permis.

Cu privire la măsurile sanitare în vigoare, ambasada Republicii Moldova în Franța avertizează că orice persoană care sosește în Franța poate fi plasată în carantină/izolare pentru 14 zile prin dispoziția autorităților locale (prefect), dacă acestea consideră că există un risc pentru sănătatea publică.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

129
Tagurile:
Franța
Tematic
Iohannis, acuzat că a cerut bani pentru Germania și Franța! ”E culmea servilismului!”
Cifrele crizei: cât de tare au fost afectate economic Franța și Spania de coronavirus
Franța critică Italia pentru planul unilateral de redeschidere a granițelor pentru turiști
Medic francez: când poate anunța Franța sfârșitul epidemiei
Șefii Legislativelor din Franța și Germania cer redeschiderea granițelor în Europa
Franța: numărul deceselor din cauza coronavirusului, în scădere

Загрузка...

În Moldova se nasc tot mai puțini copii, iar fiecare al cincilea e bolnav

113
(reînnoit 16:01 30.05.2020)
În ultimii ani, în țara noastră se nasc tot mai puțini copii. Asta arată un raport al Biroului Național de Statistică.

CHIȘINĂU, 30 mai - Sputnik. Raportul Biroului Național de Statistică arată că anul trecut în Moldova s-au născut 32 de mii de bebeluşi, dintre care 52 la sută au fost băieţi.

Cifra este cu 7,8 la sută mai mică decât în 2018. Dacă analizăm datele din ultimii ani, cei mai mulți copii au venit pe lume în 2015, mai exact 14,5 micuți la o mie de locuitori. De atunci însă rata natalității este în scădere.

În 2017 au fost 13,4 bebeluşi la o mie de locuitori, în 2018 - 13, iar anul trecut s-au înregistrat 12,2 nou-născuţi la o mie de locuitori. 

În același timp, s-a diminuat ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Nivelul natalității extraconjugale în anul 2019 a constituit 19,3%. Adică, aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Cei mai mulți au fost la sate - 22,2%, iar la orașe rata este de 14,9 la sută.

Statistica mai arată că în anul 2019 circa 6,7 mii de copii s-au născut bolnavi ori s-au îmbolnăvit, ceea ce a reprezentat 20,6% din numărul copiilor nou-născuți.

La începutul acestui an, numărul copiilor în Republica Moldova constituia peste 583 de mii. Astfel, aproape fiecare a cincea persoană avea o vârstă de până la 18 ani. 

Anterior, mai mulți experți au declarat că în țara noastră se nasc tot mai puțini copii și au menționat că în anul 2050 o treime din populația Moldovei o vor constitui bătrânii. Studiile sociologilor arată că o situație demografică normală se constituie atunci când la fiecare zece femei revin 21 de copii, cu condiția că populația nu ar emigra. Evident, pentru Moldova acest lucru nu este real în prezent.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

113
Tagurile:
Moldova, Copii
Tematic
Întrebare justă: ”Ce să faci cu 31 de copii mascați într-o sală de clasă cu o educatoare?”
Ministerul Sănătății: ”Malformaţiile şi viciile genetice, a 3-a cauză de deces la copii”
Avertizare UNICEF: Covid-19 ar putea ucide indirect până la 6.000 de copii pe zi în 6 luni
Raluca Turcan, anunțul momentului: se dau bani pentru copii
Avertisment ONU: sute de mii de copii ar putea muri din cauza crizei provocate de pandemie

Загрузка...

Imagini fascinante din peștera Mua din Vietnam

0
(reînnoit 21:32 01.06.2020)
 • O femeie stă pe o stângă în timpul fotografierii pe punctul de observare din apropierea peșterii Mua, Vietnam
 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
 • Un bărbat cu un copil pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam
 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
 • O tânără pe scara spre punctul de observare al peșterii Mua
 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
 • O turistă pe muntele Dragonului, pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam
 • O tânără pe punct de observare al peșterii Mua, Vietnam
Din zona peșterilor Mua din Vietnam poate fi văzută o panoramă care îți taie răsuflarea. Sputnik vă propune o selecție de imagini din această destinație turistică.

Hang Mua este denumirea muntelui care se află împreună cu peștera Mua Caves în zona protejată, în apropiere de parcul național Tam Coc, în provincia Vietnamului de Nord, Ninh Bình. În special, acest loc este cunoscut anume sub denumirea Mua Caves, chiar dacă acolo există două peșteri mici, însă turiștii sunt atrași de punctul de observație, care se află pe vârful muntelui Hang Mua.

Pentru a ajunge pe punctul de observație, turiștii trebuie să parcurgă 500 de trepte. De pe punctul de observație pot fi văzute aspecte incredibile din toate părțile, în special, râul Ngo Dong și mai multe stânci din jurul parcului Tam Coc.

0
 • O femeie stă pe o stângă în timpul fotografierii pe punctul de observare din apropierea peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  O femeie stă pe o stângă în timpul fotografierii pe punctul de observare din apropierea peșterii Mua, Vietnam

 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam

 • Un bărbat cu un copil pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  Un bărbat cu un copil pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam

 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam

 • O tânără pe scara spre punctul de observare al peșterii Mua
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  O tânără pe scara spre punctul de observare al peșterii Mua

 • Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  Turiștii pe punctul de observare a peșterii Mua, Vietnam

 • O turistă pe muntele Dragonului, pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  O turistă pe muntele Dragonului, pe punctul de observare al peșterii Mua, Vietnam

 • O tânără pe punct de observare al peșterii Mua, Vietnam
  © AFP 2020 / Manan Vatsyayana

  O tânără pe punct de observare al peșterii Mua, Vietnam


Загрузка...