Titularizare 2021: documente pentru depunerea dosarului

985
Candidații la concursul național de Titularizare 2021 trebuie să depună la Inspectoratele Școlare Județene sau la cel al Municipiului București un dosar. Acesta va trebui să conțină nu mai puțin de 16 documente/acte/certificate.

BUCUREȘTI, 18 nov – Sputnik. Candidații ce vor să obțină un post pe perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ din România trebuie să participe și să ia o notă de minim 7 la concursul național de Titularizare 2021.

Greul începe încă din momentul întocmirii dosarului de înscriere la concurs, fiind necesare nu mai puțin de 16 documente.

Proba scrisă a concursului de titularizare 2021 este programată să aibă loc în data de 21 iulie 2021. Examenul național de definitivat este programat pentru data de 14 iulie 2020.

Potrivit calendarului concursului național de Titularizare 2021, înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere are loc în perioada: 11-17 mai 2021.

Candidatul la Titularizare 2021 anexează la cererea de înscriere în următoarea ordine actele în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionează în anul şcolar 2020-2021 sau scanate color, după actele originale.

Candidații pot certifica pentru conformitate cu originalul documentele anexate și la depunerea dosarului. În această situație este necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.

În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi.

Este vorba despre: fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură; copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie - pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele- sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui - dacă este cazul; copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare - ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal, certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic - dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă; absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic; copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar - dacă este cazul; copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii -dacă este cazul; adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ - dacă este cazul; copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) - dacă este cazul; copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular - dacă este cazul.

De asemenea, mai sunt necesare următoarele acte: avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca un candidat este aptpentru a preda în învăţământ; adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu are antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală - Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală se depune obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Titularii sau angajații pe perioada viabilității postului trebuie să prezinte o adeverință eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului - structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu - şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 - dacă este cazul.

Lista documentelor solicitate este mai scurtă pentru candidații ce au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani.

Motivul îl reprezintă faptul că ei depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de: fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură; copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie - pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele - sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui - dacă este cazul; copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei - dacă este cazul; avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apți pentru a preda în învăţământ; adeverință/adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/unitățile de învăţământ la care sunt angajați privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu au fost îndepărtați din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu au antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală -Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală se depune obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului - structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2018 – 31.08.2021 (dacă este cazul.

Dacă apar modificări în ceea ce privește documentele depuse în ultimii ani la dosar, candidații ce au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip, documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori: copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare - ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal, certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic - dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă; copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar; copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic; copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei - dacă este cazul.

985
Tagurile:
titularizarea
Tematic
Titularizare 2020: ce propune Orban și de ce concursul poate deveni o mascaradă
Titularizare 2020: Lista documentelor necesare înscrierii, apare o problemă
Titularizare 2020: un ONG, apel către MEC, se cere digitalizarea
Ludovic Orban și Dacian Cioloș

Orban a făcut anunțul: când se redeschid școlile

414
(reînnoit 13:22 23.11.2020)
Premierul României a dat răspuns la una dintre întrebările care frământă atât elevii, profesorii, cât și părinții. Este vorba despre momentul redeschiderii unităților de învățământ din România.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
BUCUREȘTI, 23 nov – Sputnik. Ludovic Orban, premierul României, a declarat că Guvernul vrea să redeschidă școlile. Cu toate acestea, nu a precizat când anume se va și întâmpla.

El spune că orice decizie legată de reluarea activității școlare în clase trebuie fundamentată pe argumente în primul rând epidemiologice. Și aceasta pentru că, mai spune premierul, majoritatea tinerilor sunt asimptomatici și transmit mai departe boala părinților și bunicilor.

”Sigur că noi am organizat şcoala în clase astfel încât riscul de infectare era mic, dar toate activităţile legate de şcoală au generat riscuri suplimentare de infectare. Sigur că ne dorim să deschidem şcolile, dar acest lucru se poate face doar pe baza unei analize foarte serioase, astfel încât să existe riscuri minime de infectare”, a declarat Ludovic Orban.

Elevii ar putea reveni la școală în format fizic abia după sărbătorile de iarnă, a spus un oficial al Ministerului

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Educaţiei, Sorin Ion, elevii ar putea reveni în băncile școlilor după sărbătorile de iarnă, în luna februarie, odată cu începerea semestrului doi al anului școlar.

”Sperăm ca lucrurile să se îndrepte în semestrul II și să se facă școala față în față”, a precizat Sorin Ion.

La rândul său, și secretarul de stat a precizat că totul depinde de evoluția epidemiologică.

414
Tagurile:
școli închise, Ludovic Orban
Tematic
Guvernul Orban – lovit de COVID-19! Mesaj de ultimă oră
Orban, despre cum vor vota românii aflați în carantină
Drepturile Copilului?! Ascunde Orban implicarea în adopții?

Загрузка...
Iulian Cristache

Cristache: ”Nu știu cum poate preda un asemenea profesor”

415
Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar a făcut o radiografie a relațiilor dintre elevi și profesori în contextul în care orele se desfășoară online. Cât s-au deteriorat.

BUCUREȘTI, 23 nov – Sputnik. Una din problemele care apar în cazul școlii online o reprezintă cazurile de agresiune. Vorbim atât despre agresiunea verbală a profesorilor față de elevi, cât și invers.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, spune că asemenea cazuri au existat întotdeauna. Șeful FNAP a precizat că ar dori să se refere cu precădere la cazurile de bullying care fac referire la elevi. Și aceasta pentru că, deși este o lege în ceea ce privește bullyingul, totuși, de la profesor își dorește să existe o altă abordare, deoarece dascălul este formator.

”Când de la un astfel de formator ai o astfel de situație de bullying, deja lucrurile capătă o altă dimensiune. Ce am spus nu ar scuza o acțiune de bullying făcută de către un elev asupra unui profesor. Sub nici o formă nu voi susține niciodată astfel de acte de huliganism”, a punctat Cristache, pentru Agenția de Presă Sputnik.

Mai exact, acesta a precizat că unele acțiuni chiar capătă dimensiuni de acte de huliganism. În această situație, regulamentul trebuie pus imediat în aplicare. Astfel, nu trebuie să lăsăm loc de scuze, de funcții eventual ale părinților sau anumite presiuni, mai spune liderul FNAP.

”Dacă nu vom acționa în consecință și vom lăsa întotdeauna lucrurile să meargă și așa, școala românească riscă să se degradeze din ce în ce mai mult, nu că ar fi într-un moment de mare calitate, dar trebuie să punem lucrurile la punct și trebuie acționat în consecință”, a declarat Iulian Cristache.
Școală, copii, flori, cadouri
© Inquam Photos / Busca Alexandru

Referitor la agresiunile din cadrul școlii online sau față în față, Cristache spune că lucrurile sunt destul de clare și că trebuie să existe respectul reciproc, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, iar în această ecuație pot intra și părinții. Vorbim despre situații în care părinții merg la școală să ceară un feedback de la profesor și îl obțin, dar există și situația în care dascălul refuză să dialogheze cu părintele.

Din păcate, spune Iulian Cristache, sunt multe cazuri de bullying care nu sunt raportate unității de învățământ, aceasta nu raportează către inspectoratele școlare. Este evident că, în lipsa unor sesizări, inspectoratele nu au ce raporta Ministerului Educației și Cercetării, astfel că ”totul pare roz”.

În realitate, însă, lucrurile nu stau deloc așa.

”La online, în acest context pandemic, am observat că lucrurile capătă o altă dimensiune și se adâncesc, din păcate. Eu am făcut un apel pe rețeaua de socializare și în grupurile părinților prin care lucrurile se pot pune la punct cu ajutorul consiliului de administrație. Da, avem o metodologie care nu obligă nici elevul, nici profesorul să stea cu camera deschisă”, a declarat Cristache.

Acesta a precizat că este de neconceput să se facă o lecție de științe exacte și profesorul să stea cu camera închisă.

”Nu știu cum poate să predea un astfel de profesor sau tu, elev, să fii evaluat și să-l evaluezi cu camera închisă, ceea ce înseamnă că lucrurile nu sunt absolut deloc în regulă”, a declarat liderul FNAP.

Prin consiliul de administrație se poate reglementa acest lucru, chiar dacă metodologia sau ghidul nu recomandă acest lucru.

Mai mult, liderul FNAP spune că Federația a insistat ca profesorii să predea în scenariul roșu de la școală pentru că acolo, teoretic, dascălii ar avea instrumentele necesare desfășurării în bune condiții a activității didactice.

415
Tagurile:
Profesor, Iulian Cristache

Загрузка...
Marcel Ciocalu, PSD

NUCLEARA: Ciolacu a demisionat la comanda lui Iohannis?!

0
(reînnoit 07:02 24.11.2020)
Acțiunea lui Marcel Ciolacu este una tipică, de manual, pentru abaterea atenției opiniei publice, într-un moment extrem de dificil… pentru Iohannis! Ciolacu a comis însă o greșeală

BUCUREȘTI, 24 nov – Sputnik. Seara de ieri a fost marcată de o ciudată decizie a lui Marcel Ciolacu – urmată, ca și când era așteptată, de cele ale PNL și USR.

Concret, Marcel Ciolacu a anunțat că a decis să demisioneze din postura de deputat cu o zi înainte de încheierea actualului mandat pentru a nu beneficia de  ”pensia specială” parlamentară.

”Cât contribui, atât primești – este singurul principiu corect care trebuie să stea la baza pensiei. Voi #demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a #nu beneficia de #pensiespecială! La fel am făcut și acum patru ani, la fel voi face și acum”, a transmis Ciolacu.

Populismul lui Ciolacu este evident, pentru că aceste ”pensii” se obțin NUMAI în baza unei cereri ce poate fi depusă NUMAI în momentul împlinirii vârstei de pensionare. Ori, dacă un fost parlamentar „moral” precum Ciolacu sau cei din USR vor să nu ia pensie – nu fac cerere! Eventual dau o declarație notarială de renunțare!

Aici se vede și greșeala comisă de Ciolacu – parlamentarii nu au ”pensii speciale” – ci ”indemnizații de vârstă”, cu diferențe majore față de statul unei ”pensii”. Desigur, Ciolacu știe asta – iar faptul că a făcut această ”greșeală” deconspiră un posibil adevăr din spatele demersului.

Concret, ”greșeala” de a folosi o sintagmă populistă arată că a vrut să atragă atenția publicului – conștient fiind că va declanșa un adevărat război al declarațiilor (populiștilor) din PNL și USR.

Întrebarea este – ce nevoie avea Ciolacu și PSD de un subiect stupid, lipsit de orice importanță, exact când deasupra lui Iohannis și PNL fulgerau și trăsneau nemulțumirile legate de pandemie, restricții și economie?! Mai nou – și cele legate de vaccinare, capitol la care tot mai multă lume înțelege că Iohannis bate câmpii, fără a avea ceva clar și concret!

În plus, pentru electorat PSD nu contează teme precum ”pensii speciale”, ”corupție” sau ”baroni”, ele fiind ale inamicilor politici – iar pentru cei neutri, PSD nu e credibil când apare cu prostii populiste ale USR și Iohannis!

Deci, care a fost scopul lui Marcel Ciolacu și al acoliților săi, gen puștiul de la Timișoara, dacă PSD-ului nu îi folosește fanfaronada în cauză? Pare a fi unul singur: DIVERSIUNEA; abaterea atenției de la problemele grave ale momentului!

Care este însă efectul demersului lui Ciolacu și cui îi folosește?

Fără nici un dubiu, folosește lui Iohannis, Guvernului PNL și autorităților anti-Covid!

Adică exact când toți aceștia se aflau sub tirul întrebărilor și criticilor medicilor și cetățenilor – ba chiar și ale celor din USR și PMP – chiar atunci vine și Ciolacu cu DIVERSIUNEA! Cu abaterea atenției – chiar pentru scurt timp – de la probleme grave!

Așa cum menționam, PNL a reacționat imediat, ca și cum era pregătit, USR a trebuit să intervină, că e tema (aberația!) lor – și uite așa a iscat Ciolacu un iureș steril, aparent fără sens! Pentru care Iohannis și Orban trebuie să-i mulțumească!

De fapt, Ciolacu le-a dat posibilitatea celor din PNL să (contra)atace PSD într-un subiect care interesează un public radicalizat, care mai curând ar fi votat cu USR – deci poate ajuta PNL să mai câștige câțiva posibili votanți USR!

În schimb, unde sunt acțiunile PSD în instanță pentru aflarea adevărului în cazul achiziției de materiale, unde sunt comisiile parlamentare pentru măsurile greșite care au dus la creșterea infectărilor, de ce nu sunt preluate dezvăluirile presei în cazurile atâtor angajați în sistem – sau chiar în cazul combinațiilor lui Orban? 

De fapt, privind panoplia armelor oferite de presă anul acesta prin investigații – observăm că PSD Ciolacu NU a preluat niciuna! De parcă ar fi fost ei cei atacați – nu PNL!

În concluzie, prin demersul făcut de Ciolacu este evident o diversiune care îi folosește lui Iohannis și guvernului PNL – și care se înscrie în continuarea votului pe care PSD Ciolacu l-a dat PNL, de fiecare dată când a avut nevoie.

0
Tagurile:
Demisie, Klaus Iohannis, PSD, Marcel Ciolacu
Тема:
Coronavirus în România, Moldova și în lume

Загрузка...